Ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων αναψυχής στην ποιότητα ζωής LEISURE SKILLS PROJECT

Το πρόγραμμα Leisure skills για άτομα με διανοητική αναπηρία είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ με τη διεπαγγελματική συνεργασία έξι οργανισμών και υπηρεσιών από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Κύπρος και Γαλλία). Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου ατόμων με νοητικές ή/και αναπτυξιακές δυσκολίες. Περιλαμβάνει μια εργαλειοθήκη, βασισμένη σε εκπαιδευτικά εργαλεία, η οποία παρέχει εκπαιδευτές, ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες και γονείς/φροντιστές διαδραστικό και υποστηρικτικό υλικό στους χρήστες για να επιτύχουν αυτονομία και δεξιότητες λήψης αποφάσεων για να επιλέξουν πώς θα περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τους πολίτες με νοητική υστέρηση και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη δημόσια πολιτική για την υγεία και την ποιότητα ζωής αυτού του πληθυσμού

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης