Εγχειρίδιο για Εκπαιδευόμενους

Πηγαίνοντας σε ένα πάρκο

Πηγαίνοντας στον κινηματογράφο

Ακούγοντας μουσική

Συνάντηση με συγγενείςφίλους.

Διαβάζοντας ένα βιβλίο

Αυτοφροντίδα για αναψυχή Ψώνισμα

Επίσκεψη σε μουσείο