Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο

Εισαγωγικό κείμενο για Εκπαιδευτικά Εργαλεία:

Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό για να υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες σε δραστηριότητες αναψυχής λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των ικανοτήτων τους. Εδώ θα βρείτε δύο εγχειρίδια, το ένα προορίζεται για χρήση από μέρους και ένα για εκπαιδευτές. Υπάρχουν δύο επίπεδα για κάθε δραστηριότητα ως προς τη δυσκολία, αυτά τα φυλλάδια καλύπτουν ερωτηματολόγιο και ενεργητικές και παθητικές δραστηριότητες. Οι εκπαιδευτές θα βρουν την περιγραφή της δραστηριότητας με την πολυπλοκότητα και τις φυσικές απαιτήσεις καθώς και τον μέσο χρόνο που μπορεί να χρειαστεί.
Δόμησε τις δραστηριότητες σε απλά βήματα τα οποία επεξηγούνται και απεικονίζονται. Αυτά είναι για την υποστήριξη των συμμετεχόντων και το άλλο είναι για τους συμμετέχοντες ώστε να μπορούν να τους χρησιμοποιούν αυτόνομα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να προσδιορίσουν τις διάφορες δραστηριότητες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους από το ερωτηματολόγιο. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη δραστηριότητα που επιλέξατε.