Εργαλειοθήκη

Επισκόπηση Εκπαιδευτικού Εργαλείου

Εδώ θα βρείτε δύο εγχειρίδια, το ένα προορίζεται για αυτόνομη χρήση από τους συμμετέχοντες και το άλλο για εκπαιδευτές/φροντιστές/κέντρα εξυπηρέτησης. Για κάθε δραστηριότητα, υπάρχουν δύο επίπεδα δυσκολίας και τρία είδη: ενεργός, κοινωνικός και ήσυχος ελεύθερος χρόνος.

Οι εκπαιδευτές θα βρουν την περιγραφή των δραστηριοτήτων με την πολυπλοκότητα και τις φυσικές απαιτήσεις καθώς και τον μέσο χρόνο που μπορεί να χρειαστεί.

Οι συμμετέχοντες θα βρουν δραστηριότητες χωρισμένες σε απλά βήματα, τα οποία επεξηγούνται και απεικονίζονται. Ελπίζουμε να απολαύσετε τις δραστηριότητες που επιλέξατε.

Οδηγίες εργαλειοθήκης