Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Ελεύθερου χρόνου

Οι ακόλουθες ερωτήσεις αφορούν το πώς βιώνετε τη ζωή  σας στον ελεύθερο χρόνο σας – για παράδειγμα όταν βρίσκεστε στο σπίτι / μετά το σχολείο. Αυτό το ερωτηματολόγιο θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τι θα θέλατε να κάνετε κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου σας και να σας παρουσιάσουμε νέες δραστηριότητες που μπορεί να θέλετε να δοκιμάσετε. Δείξτε μου το σύμβολο που περιγράφει καλύτερα τι ισχύει για εσάς – δεν υπάρχει λάθος απάντηση. Ας κάνουμε κάποια εξάσκηση προτού αρχίσω να σας διαβάζω τις ερωτήσεις. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω σύμβολα για να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

Now let’s go to the questionnaire about your life when you don’t have other responsibilities.