Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Ελεύθερου χρόνου: Μέρος 1