Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Ελεύθερου χρόνου: Μέρος 2